Søk

Vilkår og betingelser

1. GENERELT

1.1 Disse vilkår og betingelser ("Vilkårene") gjelder for din bestilling av produkter ("Produktene") fra O.B. Wiik AS sin nettbutikk for levering i Norge.

1.2 De følgende vilkår er tilrettelagt for alle kjøp. Gjennom å godkjenne O.B. Wiik AS sine Generelle kjøpsvilkår for nettbutikk før din ordre bekreftes, aksepterer du disse vilkårene. Disse kjøpsvilkårene sammen med din bestilling, bekreftet i en ordrebekreftelse som du mottar på den e-post adresse du har oppgitt, utgjør det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

1.3 O.B. Wiik AS forbeholder seg retten til å endre vilkårene uten varsel. En slik endring vil dog ikke ha innvirkning på ordrer som ble sendt før de endrede vilkårene blir lagt ut på websiden.

1.4 For eventuelle spørsmål eller kommentarer vedrørende vilkårene, varsel om uttak, kanselleringer, retur og refusjon, vennligst kontakt:

O.B.Wiik AS, Industriveien 13, 2022 Skedsmo
E-post: nettbutikk@obwiik.no
Tlf.: 64 83 55 00

1.5 Avtaleparter er «Selger» O. B. Wiik AS og «Kjøper» den person eller bedrift som foretar bestillingen og er oppgitt som kjøper i bestillingen. 

2. REGISTRERING AV ORDRE

2.1 En ordre registreres ved å fylle ut skjemaet på nettsiden.

2.2 Alle produkter leveres med forbehold om tilgjengelighet. Vi vil kontakte deg via den e-postadresse du har oppgitt ved bestillingen eller telefon så snart som mulig for å informere deg dersom de bestilte produktene ikke er tilgjengelige.

2.3 Vi gjør oppmerksom på at det bestilte produktet kan variere noe i farge og design fra bildet på nettstedet.

2.4 Vi tar forbehold om skrivefeil og feil ved prissetting. Du som kunde vil da bli informert pr telefon/ mail, og nettordren kan bli annullert.

2.5 Vi vil kontakte deg på den e-postadressen du har oppgitt ved bestillingen så snart som mulig for å bekrefte din bestilling og for å bekrefte opplysningene dine. I forbindelse med dette, får du et unikt ordrenummer, som skal brukes i all kommunikasjon med O.B. Wiik AS.

3. LEVERING

3.1 Produkter som er merket som "på lager" vil normalt bli sendt fra vårt lager dagen etter mottatt ordre. I tillegg tilkommer transportørs ledetid. Dersom produktene ikke er tilgjengelige innenfor den anslåtte leveringstid, vil vi gi deg beskjed.

3.2 Dersom et produkt ikke er tilgjengelig i det bestilte kvantum, vil dette fremkomme av ordrebekreftelsen, og du kan bestemme om du ønsker å bestille et lavere kvantum eller kansellere bestillingen.

3.3 O.B. Wiik AS kan, etter eget skjønn, bestemme seg for å foreta en delvis levering. Hvis så, vil du ikke bære noen ekstra kostnader, men kun belastes for én leveranse. 

3.4 Hvis leveransen ikke er mulig innen tretti (30) dager, har du rett til å kansellere bestillingen. Skulle betaling ha funnet sted, vil denne bli returnert av oss innen tretti (30) dager.

3.5 Levering av produktet har skjedd når kjøperen, eller dennes representant, har overtatt produktet. 

4. PRISER OG LEVERINGSKOSTNADER

4.1 Alle priser er i NOK. Prisene publisert på nettstedet er inkl. mva, men eksklusive eventuelle avgifter, toll og frakt, så fremt annet ikke er oppgitt.

4.2 Avgifter, toll og frakt kan variere, samt leveringsmåte. Disse kostnadene vil bli beregnet separat, og er angitt på nettstedet når du legger inn bestillingen. Den totale prisen oppgitt i ordrebekreftelsen er det totale beløpet som skal betales for de bestilte produktene.

4.3 Du aksepterer å refundere O.B. Wiik AS for eventuelle ekstra forsendelses- / håndteringskostnader som oppstår som følge av din unnlatelse av å akseptere eller hente levering i samsvar med de avtalte vilkår for levering.

5. BETALING

5.1 Du kan betale for produktene med de til enhver tid gjeldende betalingsmetoder angitt på nettstedet.

5.2 O.B. Wiik AS tilbyr sikker online betaling med bistand fra en ekstern leverandør, og for å være sikker på at du alltid har den høyeste grad av sikkerhet, krypteres automatisk betalingsdetaljene når du legger dem inn.

5.3 Når du betaler med kredittkort, må kredittkortopplysninger gis når du bestiller. Kjøpesummen vil bli reservert på kortet på tidspunktet for ordrebekreftelsen, og kredittkortet ditt vil bli belastet. samme dag som varen sendes.

5.4 Om kjøperen ikke betaler eller oppfyller sine øvrige plikter etter avtalen eller etter loven, og dette ikke skyldes forhold på selgerens side, kan selgeren etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter lov om forsinkelsesrente. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven. 

Selgeren har panterett i produktet (salgspant) til sikkerhet for selgerens krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger. 

6. ANGRERETT, SKADET OG/ ELLER DEFEKT PRODUKT

Angrerett

6.1 Du kan, med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, uten å oppgi noen grunn, trekke bestillingen, fra datoen for mottak av ordrebekreftelse og inntil 14 dager fra mottak av produktet. Slik tilbaketrekning skal skje i skriftlig form, ved bruk av det angrerettsskjema som fulgte med ordrebekreftelsen. For å overholde fristen er det tilstrekkelig å sende angrerettskjema til O.B. Wiik AS på adresse eller e-post angitt under punkt 1.5. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er gjort gjeldende.

Ved bruk av angreretten må produktet leveres tilbake til selger uten unødig opphold, og senest 14 dager fra det tidspunktet da melding om bruk av angreretten ble gitt.

6.2 Skulle betalinger være gjort, vil disse umiddelbart og, senest innen tretti (30) dager fra mottak av det returnerte produktet, bli tilbakebetalt av oss. Vi vil imidlertid kun dekke kostnaden for selve produktet og ikke din returfrakt for å returnere produktet til oss, og heller ikke porto for tilsendt vare.

6.3 Dine rettigheter til å trekke bestillingen kan bortfalle hvis du ikke har tatt tilstrekkelige skritt for å sikre at du er i stand til å returnere produktet i vesentlig samme stand som opprinnelig stand. For at angreretten skal gjelde må produktet være ubrukt og leveres tilbake uåpnet i sin originalforpakning i uskadet stand. I alle tilfelle, vil vi alltid anbefale at du tar tilstrekkelige og rimelige tiltak for å opprettholde tilstanden til produktet, og at du ser til at produktet leveres trygt tilbake til oss.

Angreretten gjelder ikke dersom produktet er forseglet og forseglingen er brutt.

Skadet eller defekt produkt

I tillegg til dine rettigheter til å trekke ordren etter punkt 6.1 til 6.3 ovenfor, kan du også utøve visse rettigheter hvis du finner ut at produktet er skadet eller defekt. 

6.5 Eventuelle skader på produktet påført under forsendelse eller påståtte defekter ved produktet, skal umiddelbart meldes skriftlig til O.B.Wiik AS på adresse eller e-post angitt i punkt 1.5. Eventuelle skader skal beskrives og kunne dokumenteres med bilder.

6.6 Andre klager eller mangler på produktet skal varsles innen rimelig tid og senest innen forbrukerkjøpslovens/ kjøpslovens reklamasjonsfrister etter mottak av produktet/ det tidspunkt da kjøperen oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.

6.7 Hvis kravet er gyldig, kan du i samsvar med lov om forbrukerkjøp/lov om kjøp be om retting av feilen.

6.8 Hvis vi ikke klarer å rette feilen på produktet, kan du velge å kansellere bestillingen eller å be om reduksjon av prisen.

7. FORCE MAJEURE

Om leveringen forhindres eller blir forsinket på grunn av omstendigheter som ligger utenfor vår kontroll har vi rett til å heve ordren. Dette blir meddelt via post, e-post eller telefon. 

9. GJELDENDE LOV

Denne avtalen skal reguleres av de til enhver tid gjeldene norske lover.

Spesielt skal nevnes følgende lover som har betydning for disse kjøpsvilkårene: 

Forbrukerkjøpsloven, kjøpsloven, e-handelsloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, avtaleloven, finansavtaleloven, vergemålsloven, panteloven, angrerettloven.

10. ALDERSGRENSE FOR KJØP GJENNOM NETTBUTIKK

Alle som kjøper noe gjennom O.B. Wiik AS sin nettbutikk må være fylt 18 år eller eldre.

11. BEHANDLING AV PERSONDATA – PRIVACY POLICY

I forbindelse med varekjøp i nettbutikken vil det bli innhentet nødvendige persondata som f.eks. navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, mm. Disse data blir kun brukt internt i forbindelse med utsendelse av varer, kundekontakt, mm. Data som samles inn via nettbutikken blir ikke delt/ solgt til en tredjepart og behandles og oppbevares etter norsk lov.

Nettbutikken og tilhørende sider innhenter data ved hjelp av "cookies". Data som innhentes på denne måten brukes til statistiske formål, som måling av nettstedsytelse med mer. Leverandør av måleverktøyer er Google Analytics. Data som samles inn ved hjelp av "cookies", samles inn anonymt, og brukes kun av O.B. Wiik AS til statistiske formål.

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger O. B. Wiik AS.

12. KONFLIKTLØSNING OG KLAGEMULIGHETER, VERNETING.

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet

Forbrukerkjøper kan alltid ta kontakt med Forbrukerrådet, Postboks 463 Sentrum, 0105 Oslo, for å få bistand i en eventuell tvist. Dersom det ved megling i Forbrukerrådet ikke oppnås en minnelig løsning mellom partene, kan partene skriftlig begjære at saken fremmes for Forbrukertvistutvalget. 

Verneting

Dersom tvist ikke blir løst kan den bringes inn for de alminnelige domstoler.

Forbrukerkjøper kan ved tvist mellom partene anlegge sak ved sitt alminnelige verneting, jf. tvisteloven § 4-5 (7).

Det er ellers avtalt at tvist mellom partene skal bringes inn for selgers alminnelige verneting, som er Nedre Romerike tingrett.

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac) og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.